ประชาชนประกาศชัย ! หน้าตู้คอนเทนเนอร์ข้างทำเนียบรัฐบาล ยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบ

ประชาชนประกาศชัย ! หน้าตู้คอนเทนเนอร์ข้างทำเนียบรัฐบาล ยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาลขบวนต่อต้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์

พวกเราขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คนจน ชาวนา เกษตกร ประชาชน นักกิจกรรม คนรุ่นใหม่ และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหญิงและชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า 67 องค์กรเครือข่าย

ที่มีความเห็นและเจตนาร่วมกันชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับร่างกฎหมายทำลายสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับได้มาร่วมกันใช้สิทธิชุมนุมกันอีกครั้งเพื่อยืนยันคัดค้านและเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ โดย 8 วัน ที่เราได้มาอยู่มากิน มานอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อหยุดกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มท่ามกลางความยากลำบากและตึงเครียดจากการคุกคามและกระบวนการเจรจาที่ไม่เห็นหัวประชาชน

อย่างไรก็ตามเราถือว่าเรามาด้วยกันไกลตั้งแต่วันที่เราไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การทำงานร่วมกันที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาที่งดงามและเราเชื่อว่า

1.การรวมตัวกันในครั้งนี้ในนามขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นชัยชนะที่มีการรวมตัวกันของภาคประชาชนที่หลากหลายทั่วประเทศ การทำงานร่วมกันถือเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการภาคประชาชน

2. รัฐบาลไม่ได้นำร่างกม.เข้าครม. ซึ่งก็ยังถือว่ากฎหมายนี้ยังไม่มีการผลักดันต่อ

3. ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนพร้อมรวมตัวกันกลับมาถ้ารัฐบาลจะผลักดันกฎหมายควบคุมการร่วมกลุ่มอีก

4 สังคมและสื่อมวลชนได้รับรู้แล้วว่าร่างกม.นี้ไม่ใช่แค่ควบคุมเอ็นจีโอแต่รวมถึงการรวมกลุ่มของทุกกลุ่ม และประชาชนทุกคน

5.ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนมีความมุ่งมั่นปราถนาที่จะกลับไปทำงานเผยแพร่ปัญหาของร่างกม.ในพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบถึงความร้ายแรงของกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มที่แทรกแซงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการรวมกลุ่มของประชาชน ยิ่งรัฐห้ามประชาชนรวมกลุ่ม ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความกลัวของรัฐถึงพลังของการรวมกลุ่ม

ต่อจากที่เราประกาศไปเมื่อเช้า เรากำลังปีนบันไดไปทีละขั้น เพื่อสู่หนทางแห่งชัยชนะในท้ายที่สุด

วันนี้คือบันไดขั้นที่สองหลังจากการชุมนุมที่พม. และเราจะก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อสิ้นหวังใด ๆ เพื่อเดินทางไปถึงจุดนั้น เราจะยังคงร่วมเขียนประวัติศาสตร์เพื่อบอกเล่าไล่เรียงเรื่องราวบนท้องถนนที่กำลังนำเราไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะด้วยการล้มร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….’ ให้จงได้

การรวมกันคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การล้มล้างมรดกคสช.ในกรณีอื่น ๆได้อีกมากมาย

หยุดมรดก คสช. หยุด พ.ร.บ. การรวมกลุ่ม
เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ

#สื่อเถื่อนข่าว #ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน #ตู้คอนเทนเนอร์ #ทำเนียบรัฐบาล