3พรรคการเมืองร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. รวมกลุ่มของประชาชน

3พรรคการเมืองร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. รวมกลุ่มของประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาลตัวแทน3พรรคการเมือง ก้าวไกล เพื่อไทย ไทยสร้างไทย ยืนยันร่วมต้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน

#สื่อเถื่อนข่าว #ม็อบ30พฤษภา #ก้าวไกล #เพื่อไทย #ไทยสร้างไทย