เรื่องเล่าจากท้องทะเล ๑

เรื่องเล่าจากท้องทะเล ๑

ดร.สายัณห์ ทองศรี
………

การเดินทางในระยะเวลา 4 วัน 3 คืนในทะเลอ่าวไทย จากน่านน้ำสงขลาสู่น่านน้ำปัตตานี ร่วมกับทีมงานนักตกปลาและทีมงานนักดำน้ำซึ่งมีทั้งจากฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยมีทีมงานจากภูเก็ต ระนองและสงขลา สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องทะเล ซึ่งจะนำมาถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าที่เป็นข้อเท็จจริงในหลายแง่มุม

โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์และผลประโยชน์ทางทะเล ที่หลายคนไม่เคยรู้ เพื่อให้ได้เข้าใจว่า ทำไมทะเลจึงมีมูลค่ามหาศาลเป็นแหล่งรายได้และสร้างผลประโยชน์ให้กับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งจะทำให้พวกโลกสวยได้เข้าใจ “เราปกป้องทะเลเพื่อใคร” โดยเฉพาะนอกชายฝั่ง

ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านและคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากทรัพยากรทางทะเลที่เป็นทรัพยากรของคนไทย เรื่องเล่าการเดินทางจะสะท้อนข้อเท็จจริงเรื่องทะเลที่หลายคนภาคภูมิใจ แต่คนส่วนใหญ่แทบไม่ได้ประโยชน์

ผมจะอธิบายให้ฟังเป็นตอน ๆ เรื่อง อวนลาก ลากด่วนหรือเรือผี กองปะการัง หมายตกปลา และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

ภาพสะท้อนวันนี้ได้ข่าวมาว่าประมงพานิชอิจฉาเรือตกปลา ซึ่งเบ็ด1คันตกได้ทีละ1ตัวซึ่งสำรวจหมายในพื้นที่สงขลาและปัตตานีกับอวนลากที่กวาดท้องทะเลพลิกแผ่นดินพลิกทรายใครทำร้ายและทำลายทะเล

จะเอาภาพอวนลากและลากด่วนหรือเรือผีหน้าสงขลากับปัตตานีมาให้ดูในตอนต่อไป

#สื่อเถื่อนข่าว #ทะเลไทย #สร้างบ้านปลา #ซังปลา