ปัตตานี:คัดค้าน โรงไฟฟ้าขยะบางเขา

ปัตตานี:คัดค้าน โรงไฟฟ้าขยะบางเขา

เมื่อวันที่5สค. ที่หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เครือข่ายความร่วมมือปกป้องบ้านเกิดชาวบ้านตำบลบางเขา เยาวชนอำเภอหนองจิกและนักศึกษาได้ออกแถลงการณ์คัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

สืบเนื่องจากโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งที่หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ใช้พื้นที่กว่า 2,800 ไร่ กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญา 25 ปี ขยะที่ต้องใช้กว่า 400 ตันต่อวัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 800,000,000 บาท

ตั้งแต่ปี 2564 ทางเครือข่ายติดตามการเปลี่ยนผังเมืองอำเภอหนองจิกเป็นเขตอุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองดังกล่าวก็ใช้วิธีการที่รวบรัด ขาดข้อมูลที่รอบด้าน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวนมาก

ทำให้กระบวนการเปลี่ยนผังเมืองสำเร็จในที่สุด ทางเครือข่ายฯได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง จนถึงกลางเดือนมิถุนายนมีข่าวลือว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่บางเขา ทางเครือข่ายจึงเดินเรื่องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา

แต่ก็ไม่มีการตอบกลับด้วยเอกสารแต่อย่างใด จนมีการประกาศเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง

ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ เวลาประชาสัมพันธ์กระชั้นชิด และที่น่าสงสัยคือเวลาจัดเวทีเพียง 2 ชั่วโมงมันจะนำมาซึ่งการรับฟังความคิดเห็นที่มีคุณภาพได้อย่างไร หรือนี่คือความตั้งใจจะให้กระบวนการดำเนินโครงการผ่านไปด้วยง่ายดาย

ปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วจากเขตอุตสาหกรรมของตำบลบางเขาที่ตั้งบริเวณแหล่งน้ำของคน 2 ตำบลคือตำบลบางเขาและตำบลท่ากำชำ ประชากรกว่า 10,000 คน คือปัญหาน้ำเสียจากโรงงานปาล์มพัฒนาชายแดนภาคใต้​ (โรงงานปาล์มดอนยาง)

ที่ไหลลงสู่แม่น้ำ ทำสัตว์น้ำลดลงชาวประมงพื้นบ้านขาดรายได้ อีกทั้งปัญหาวัวตายที่เกิดจากการกินหญ้าที่ป่นเปื้อนน้ำเสีย เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เสี่ยงเป็นโรคผิวหนัง

เดิมทีในตำบลบางเขามีบ่อขยะแล้ว 1 แห่ง คือ บ่อขยะบากง ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เห็นได้ชัดว่าการจัดการขยะคือใช้วิธีการ
ถมทิ้งเท่านั้น กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณ

และไม่มีการจัดการคัดแยกขยะอย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังมีขยะที่ตกค้างริมถนนทางเข้าของบ่อขยะจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะได้เลย

อีกทั้งมลพิษทางอากาศจากการดำเนินการโรงผลิตไฟฟ้าจากกองขยะส่งผลต่อสุขภาวะชุมชน เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค การหายใจรับมลพิษที่ปล่อยจากปล่องอย่างต่อเนื่องยาวนาน และการกินดื่มน้ำที่ปนเปื้อนจากการเผาไหม้เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นพิษต่อระบบประสาท และความผิดปกติในทารก

ด้วยกระบวนการของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพ ข้อมูลไม่รอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ภาครัฐพยายามรวบรัดขั้นตอน เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุน และส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าผลประโยชน์เข้ากระเป๋านายทุน แต่มลพิษเข้าปอดประชาชน

ทางเครือข่ายความร่วมมือปกป้องบ้านเกิดชาวบ้านตำบลบางเขา เยาวชนอำเภอหนองจิกและนักศึกษา มีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้ยุติการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2.ขอคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะเป็นพิษต่อสุขภาพ เป็นบาปต่อชุมชน และขออากาศบริสุทธิ์ให้คนรุ่นหลัง

เราขอยืนยันว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนา แต่เราไม่ต้องการการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชน

#สื่อเถื่อนข่าว #โรงไฟฟ้าขยะบางเขา #ปัตตานี #หนองจิก