ประกาศเขตอนุรักษ์ปลาสาละวิน อบต.แม่สามแลบจัดงานลอยกระทงเชื่อมร้อยสองฝั่ง

ประกาศเขตอนุรักษ์ปลาสาละวิน
อบต.แม่สามแลบจัดงานลอยกระทงเชื่อมร้อยสองฝั่ง
—————
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณริมแม่น้ำสาละวินบ้านแม่สามแลบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่สามแลบ ได้จัดงานลอยกระทงสาละวิน แม่น้ำสองแผ่นดิน โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแม่น้ำสาละวิน และการประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบริเวณท่าเรือแม่สามแลบ ทั้งนี้ภายในงานได้มีนิทรรศการศิลปะสาละวิน และภาพถ่ายของเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดชุมชนชายแดน ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลแม่สามแลบ

นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายก อบต.แม่สามแลบ กล่าวว่า การจัดงานครั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนที่เชื่อมโยงกันของชาวบ้านตลอดลุ่มแม่น้ำสาละวินให้คุณค่าแห่งสายน้ำ และธรรมชาติ โดยใช้พิธีกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าชาติพันธุ์และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งสองฟากฝั่งมาได้ยาวนานจนเกิดอารยะธรรมเก่าแก่มากมาย

นายก อบต.แม่สามแลบกล่าวว่า เราใช้งานลอยกระทงเป็นเครื่องมือในการสืบชะตาแม่น้ำ เช่น การเลี้ยงผีน้ำ การบวงสรางพระแม่คงคา แต่มุ่งปกป้องแม่น้ำอนุรักษ์ธรรมชาติและให้รำลึกถึงบุญคุณของธรรมชาติ ส่วนสาเหตุที่จัดวันนี้ซึ่งช้ากว่าวันลอยกระทงทั่วไปเพราะในวันลอยกระทงลูกหลานที่ไปทำงานต่างพื้นที่ยังคงติดงานจึงเลื่อนมาเป็นวันนี้ เพื่อให้ลูกหลานของชาวบ้านสาละวินได้กลับมาร่วมงานกับครองครัว โดยในช่วงเย็นจะมีชาวบ้านตลอดลำน้ำมาร่วมงาน แต่ได้กำชับในเรื่องการของเดินเรือยามค่ำคืนให้เกิดความปลอดภัย

“ถือว่าเป็นครั้งแรกได้ทำอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้ำสาละวินซึ่งมีระยะทางราว 1 กม.โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านและอบต.ได้หารือกันถึงการทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา แต่ยังไม่ได้ลงมือทำ จึงใช้โอกาสนี้ประกาศเขตอนุรักษ์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาละวิน แต่ในแม่น้ำใหญ่ยังไม่มี เราต้องการเริ่มต้นดูแลพันธุ์ปลา แม้ยังไม่มีการตั้งกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ในวันนี้ได้มีการทำพิธีตามความเชื่อของท้องถิ่นไปแล้ว หากใครละเมิดก็อาจมีอันเป็นไป”นายพงษ์พิพัฒน์ กล่าว

นายก อบต.แม่สามแลบ กล่าวว่า ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการศิลปะสาละวิน เพราะต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆเนื่องจากเด็กและเยาวชนริมแม่น้ำสาละวินจำนวนไม่น้อยมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้ เช่น การเอาเศษไม้ในแม่น้ำสาละวินมาแต่งเติมให้เป็นงานศิลป์ การวาดภาพที่สะท้อนความงดงามที่อาศัยอยู่กับแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ ดังนั้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาจึงเปิดพื้นที่แสดงออกในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลชายหาด

#สื่อเถื่อนข่าว #ประกาศเขตอนุรักษ์ปลาสาละวิน
#อบต_แม่สามแลบจัดงานลอยกระทงเชื่อมร้อยสองฝั่ง #แม่สะเรียง #แม่ฮ่องสอน