เครือข่ายชนเผ่า-ชาวบ้านบางกลอย จี้ รมว.ทส.อุทธรณ์คำสั่งรับ “ชัยวัฒน์”กลับเข้ารับราชการ

เครือข่ายชนเผ่า-ชาวบ้านบางกลอย
จี้ รมว.ทส.อุทธรณ์คำสั่งรับ “ชัยวัฒน์”กลับเข้ารับราชการ
——

ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เครือข่ายกระเหรี่ยงฯ และตัวแทนชาวบ้านบางกลอย ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดค้านคำสั่งทุเลาคำสั่งศาลปกครองที่ให้ชัยวัฒน์กลับราชการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับใบแจ้งข่าวว่าในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและตัวแทนเครือข่ายกระเหรี่ยง และชาวบ้านบางกลอย จะยื่นหนังสือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ขอให้อุทธรณ์คำสั่ง ให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษากรณีปลดนายชัยวัฒน์ออกจากราชการ

​ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บ. 20/2565 ให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษากรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นคำสั่งที่องค์กร กลุ่มและบุคคลตามรายนามที่แนบมาในจดหมายนี้ไม่เห็นด้วย

และขอให้ท่านตามอำนาจหน้าที่อุทธรณ์คำสั่งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จากราชการนั้นถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแม้จะมีความล่าช้ามากก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุความขัดแย้งที่นำมาสู่ความรุนแรงในการบังคับขับไล่และเผาทำลายบ้านพัก ยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจานในระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2554

นั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรง มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ส.660/2559 ระบุว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรและพวกได้รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรวมทั้งบ้านพักจำนวน 98 หลัง ​ ​

ใบแจ้งข่าวระบุว่า การที่นายชัยวัฒน์ ฯ อ้างในการร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ออกจากราชการและขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการปลดออกจากราชการว่า ตนต้องทำหน้าที่เป็นพยานในคดีป่าไม้ที่ดินจำนวนกว่าสี่ร้อยคดีและต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วยตนเองนั้น

หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยานั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานราชการก็ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนตามความเหมาะสมแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคของทางราชการแต่อย่างใด

อีกทั้งคำสั่งทุเลาก่อนคำพิพากษานี้ยังมีความเห็นแย้งของตุลาการเจ้าของสำนวนที่น่ารับฟังเป็นเหตุผลตามข้อเท็จจริงและทางกฎหมายจึงขอให้ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติอุทธรณ์คำสั่งนี้ในทันทีตามหน้าที่ตามกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน

​​ทั้งนี้รายชื่อองค์กร กลุ่มและบุคคล ที่ร่วมลงนาม อาทิ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี ชาวบ้านพื้นที่บางกลอย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
———-

#สื่อเถื่อนข่าว #เครือข่ายชนเผ่า_ชาวบ้านบางกลอย
#จี้รมว_ทสอุทธรณ์คำสั่งรับชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการ
#เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #เครือข่ายกระเหรี่ยงฯ
#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม