กรมศุลกากร ยึดใบพืช “Khat” น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม มูลค่าของกลาง 60 ล้านบาท

กรมศุลกากร ยึดใบพืช “Khat” น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม มูลค่าของกลาง 60 ล้านบาท

เมื่อวันที่9มกราคม 2566) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี กรมศุลกากร แถลงข่าวการตรวจยึดใบพืช “Khat” (ใบคัตอบแห้ง) นำเข้าจากต่างประเทศ น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม มูลค่าของกลาง 60 ล้านบาท ณ กรมศุลกากร คลองเตย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า
วันนี้ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันตรวจสอบตู้สินค้านำเข้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

พบใบขนสินค้าขาเข้าสำแดง รายการที่ 1 ผงใบมะรุม (MORINGA LEAVES) ประเทศกำเนิด KENYA ปริมาณ 420.000 CT น้ำหนัก 5,600.000 KGM ในฐานะพรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) อื่น ๆ ตัด บด หรือทำเป็นผง

เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบสินค้าพบ ลักษณะทางกายภาพเป็นใบพืชแห้งแยกบรรจุ ในถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสีเงินและพลาสติกใส บรรจุในลังกระดาษสีน้ำตาล ที่ถุงบรรจุภัณฑ์ติดฉลาก ทั้งสองด้าน ฉลากด้านหน้า เขียนระบุ MORINGA DRY TEA LEAF

และฉลากด้านหลังมุมขวาด้านล่าง มีการเขียนระบุชื่อผู้ผลิต และมีการแสดงข้อความตัวอักษรหนาในกรอบสี่เหลี่ยมว่า Product of Thailand

ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้าผลิตในประเทศไทย เมื่อตรวจสอบเอกสารใบรับรอง Phytosanitary Certificate ที่ผู้นำเข้านำมาแสดงขณะนำเข้าระบุชื่อพืชพฤกษศาสตร์เป็น “CATHA EDULIS” ซึ่งไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าเป็นชนิดใด

จึงชักตัวอย่างสินค้าส่งสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด รายงานผลตรวจพบสินค้าเป็น “ใบพืช Khat” ประกอบด้วยสารคาทิโนนและสารคาทีน

จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 และประเภท 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
(มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท) ซึ่งปริมาณใบ “Khat” (ใบคัตอบแห้ง) ที่ทำการยึดในครั้งนี้ น้ำหนัก 5,600 กิโลกรัม มูลค่าของกลาง 60 ล้านบาท

ใบคัต (Khat) หรือแกต เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับ องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นพืชเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในระดับอ่อนถึงปานกลาง การบริโภคใบคัตอาจทำให้เสพติด หรือส่งผลต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน คือ โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน หรืออาจเสียชีวิตได้

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าว เป็นกรณีความผิดฐานพยายามนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ตามมาตรา 149 (1) (2) แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2565

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2565 และกรณีเป็นความผิดฐานนำของหัตถกรรมใด ๆ ที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร

อันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ประกอบ มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 2481 ทั้งนี้ เป็นความผิดฐานนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้าม
อันเกี่ยวกับของนั้น ตามมาตรา 202 และมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 มาตรา 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และยึดของกลางเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไป

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติด “Khat” (ใบคัตอบแห้ง) ตั้งแต่ 2556 – 2565 จำนวน 115 คดี จำนวน 6,744 กิโลกรัม มูลค่า 69,459,230 บาท และการจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2566 กรมศุลกากร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 41 ราย มูลค่า 127,484,050 บาท

#สื่อเถื่อนข่าว #กรมศุลกากรยึดใบพืชKhatน้ำหนัก5600กิโลกรัม