สงขลา:ก้อนน้ำมันเกลื่อนชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ อีกแล้ว

สงขลา:ก้อนน้ำมันเกลื่อนชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ อีกแล้ว

ก้อนน้ำมันเกลื่อนชายหาดในจังหวัดสงขลา ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ไร้หน่วยงานใดป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่7มค.สภาพหาดสมิหลาต่อเนื่องหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา ที่เต็มไปด้วยขยะทะเล โดยนอกจากจะพบเศษซากไม้ พลาสติด อุปกรณ์เรือประมงแล้ว ก็ยังพบว่ามีก้อนน้ำมันดิน ที่มีลักษณะเป็นก้อน เกล็ด สีดำคล้านน้ำมันเครื่อง เกลื่อนชายหาดบริเวณนี้ เมื่อก้อนน้ำมันเหล่านี้ ถูกแสดงแดดก็จะมีสภาพคล้ายน้ำมันเครื่อง

หากเหยียบหรือสัมผัส ก็จะติดตามเสื้อผ้า ร่างกาย ซึ่งล้างออกได้ยาก เหมือนสัมผัสกับน้ำมัน แต่ไม่มีกลิ่น ส่งผลกระทบกับทัศนียภาพทางการท่องเที่ยวรวมถึงการทำกิจกรรมชายหาดของประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยก้อนน้ำมันดินเหล่านี้มักจะพบเห็นในช่วงที่คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง ก็จะพัดหอบเอาก้อนน้ำมันดินจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง ทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดสงขลาและอีกหลายจังหวัดของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินเหล่านี้ไปตรวจในห้องปฏิบัติการ แต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าก้อนน้ำมันดินเหล่านี้ มีที่มาจากสาเหตุใด รวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา ทำให้ยังคงเป็นอีกปัญหาหนึ่ง สำหรับพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย

ในอ่าวไทยมีการขุดเจาะน้ำมันมาเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายพันบ่อ แม้นแต่ใกล้ๆเกาะหนู เกาะแมว ก็มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน มองเห็นแท่นขุดเจาะได้จากชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา ทุกครั้งที่มีก้อนน้ำมันขึ้นมาบนชายหาดไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยแม้แต่ครั้งเดียว

นอกจากปัญหาเรื่องทัศนียภาพแล้ว ก็ยังสร้างความกังวลให้กับชาวเรือประมง ที่ถูกก้อนน้ำมันดินเหล่านี้เกาะตามเครื่องมือประมงอีกด้วย

#สื่อเถื่อนข่าว #สงขลา #ก้อนน้ำมันดิบ #ชายหาดสมิหลา #ชายหาดชลาทัศน์ #ขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย